1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

              Περιεχόμενα:

     1.   Μαθητικό Δυναμικό

     2.   Εκδηλώσεις